Komik Beritagar: July 19, 2017 at 11:27AM

Posted on by on July 19th, 2017 | 0 Comments ยป

Kunjungi Komik Beritagar #301-400: PENATAAN | Trotoar untuk pejalan kaki. Tentang pedagang kaki lima, yang diperlukan adalah menata, bukan cuma melarang mereka. Harus ada kepastian hukum dalam hal apa dan kapan orang boleh berdagang di sana. Hal itu untuk melindungi pengguna jalan maupun pedagang. http://ift.tt/2u8OwAC
« Komik Beritagar: July 6, 2017 at 02:04PM
Komik Beritagar: July 19, 2017 at 11:27AM »

No Comments


Categories

Archives

Twitter