Komik Beritagar: April 23, 2018 at 02:28PM

Posted on by on April 23rd, 2018 | 0 Comments ยป

Kunjungi Komik Beritagar #401-500: UTANG | Janji harus digenapi. Pemimpin hasil pemilihan di mana pun berutang kepada semua orang, bukan hanya kepada kaum yang memilihnya. Anies-Sandi pun juga begitu. Penagih utangnya dari pelbagai pihak. https://ift.tt/2HDJCDl
« Mario Day 2018
Komik Beritagar: April 23, 2018 at 02:30PM »

No Comments


Categories

Archives

Twitter